Условия за употреба

Употреба

Съдържанието на този сайт е собственост на Немския хомеопатичен съюз и е с защитени авторски права. Разрешение за употребата на документи (като листовки, пресрилийзи, листа с факти и често задавани въпроси) от този уебсайт е разрешено, при условие че: 

  1. това предупреждение присъства във всички копия, както и забележка за авторските права и забележка за разрешение. 
  2. употребата на документи от този сайт е само за информационна, медийна и некомерсиална цел и не биват да бъдат поствани в компютърната мрежа или разпращана до комерсиални медии и
  3. не се правят промени в който и да е документ. Всяка друга употреба е забранена, с изключение на разрешените от Немския хомеопатичен съюз.

Опровержение

Всички разумни усилия са извършени с цел да обхванат точна и актуална информация на този сайт. Въпреки това Немският хомеопатичен съюз и/ или неговите съответни представители не правят изявления относно информацията, съдържаща се в документите и свързаните с тях графики, публикувани на този сайт с различни цели. Немския хомеопатичен съюз и/ или неговите представители се отказват от всякакви пълномощни и условия от компанията, която притежава правата за тази информация, включително всички косвени гаранции и условия за продаваемост, титла и не- посегателство. Всеки достъп до информацията и употребата й е личен риск за потребителя. В никакъв случай Немският хомеопатичен съюз и/ или неговите съответни представители не са отговорни за специални, индиректни или логически вреди, които са в резултат от загубата на възможност, данни или ползи в която и да е част от договора, нехайство или друго закононарушително действие, произтекло от или във връзка с употребата или представянето на информацията от този сайт. Документите на фармацевтичните продукти не бива да се използват професионално като алтернативен здравен консултант или да бъдат смятани за професионални. Ако се налага да потърсите съвет по специфичен здравословен проблем, моля свържете се със здравни специалисти. Документите и свързаните с тях графики, публикувани на този сървър, могат да включват технически неточности или печатарски грешки. Периодично тук се добавят промени към информацията. Немският хомеопатичен съюз или неговите представители могат по всяко време да правят подобрения и/ или промени по продукта (продуктите) и/ или програмата, описана тук.

Линкове към сайтове на трети страни

Линковете, публикувани на това място, ще ви позволят да напуснете сайта на Немския хомеопатичен съюз. Сайтовете за препращане не са под контрола на Немския хомеопатичен съюз и никой от DHU не е отговорен за съдържанието на препратения сайт или линк или каквито и да били промени по подобни сайтове. Тези линкове ви се предоставят само за удобство и включването на линк не предполага одобрението от Немския хомеопатичен съюз относно препратения сайт.

Бележка за авторски права

Всички авторски права са запазени.

Бележка за търговска марка

Търговските наименования на продуктите на Немския хомеопатичен съюз се препредават, независимо дали присъстват или не с подчертани букви или с търговския символ® и са търговска марка, използвана от Немският хомеопатичен съюз по лиценз на собственика. Имената на актуалните компании и продукти, споменати тук, могат да бъдат търговски марки на техните съответни собственици. Използването на тези търговски знаци с името на Немският хомеопатичен съюз и фирменото лого, освен с разрешение, е изрично забранено и може да бъде в нарушение на международните и националните закони. Продуктите, обсъждани тук, могат да имат различни търговски имена, различни етикети, продуктово представяне и трайност в различните страни. Моля, свържете се с нашите местни представители или партньори в случай, че се наложи разясняване.

Въпроси и обратна връзка

Въпросите и връзките за контакт спрямо Немският хомеопатичен съюз посредством този сайт не бива да съдържат въпроси за личното здраве или по- специфични предписани продукти, но те трябва да се отправят към здравни специалисти. Ако на някой от потребителите трябва да се отговаря с информация, включваща данни за обратна връзка, като например въпроси, коментари, предложения или като разглеждане съдържанието на документи, тази информация трябва да бъде смятана за неконфиденциална и Немският хомеопатичен съюз ще бъде освободен от всякакъв ангажимент към подобна информация и ще бъде свободен да предава, използва, оповестява и разпространява тази информация на други, без ограничения. Използвайки този уебсайт, данните ви могат да бъдат записвани. Немският хомеопатичен съюз ще бъде свободен да използва тази информация за статистически изчисления, за осигуряване на сервиз и за подобряване на уебсайта си. Моля, не използвайте услугата, ако не сте съгласни с тази политика.

Всички права, които не са изрично гарантирани тук, са запазени.