Производство и качество

Основният приоритет на Немския хомеопатичен съюз е да осигури неизменно отличното качество на своите продукти. Ние сме изключително горди със сертификата за органично отглеждане на растения, под регулярен контрол на независими експерти, които гарантират за качеството на продукцията ни.

Материалите, които не се произвеждат или култивират от нас, отговарят на същите високи стандарти за качество. Нашият стриктен контрол, включващ лабораторни тестове, осигурява спазването на високо качество на всички използвани продукти за целите на производството.

В процеса на производство, всички индивидуални стъпки по веригата са подложени на стриктно и подробно наблюдение, съобразно международните стандарти за добра клинична практика. Нашите производствени процеси, които са специфични за хомеопатията, стриктно отговарят на изискванията за производство, посочени от Немската хомеопатична фармакопея (GHB).