Научно-изследователска дейност и развитие:
Част от философията на Немския хомеопатичен съюз

В допълнение към производството на висококачествени медицински продукти, ние сме ангажирани с научно-изследователска дейност и развитие.

Тук трябва да се вземе предвид уникалността на хомеопатията като метод на лечение. В сектора на монопрепаратите индивидуалната терапия, съобразно хомеопатичното правило на подобието, има своята важна роля. В същото време проучвания за оценка на хомеопатичното лечение допринасят за развитието на нашите познания относно ефективността на продуктите ни.

Провеждат се хомеопатични доказвания с цел развитието на хомеопатични лекарствени продукти. При тези доказвания дадено хомеопатично лекарство се прилага върху здрави доброволци с цел документиране и оценяване на симптомите. Резултатите разширяват нашето знание за възможните терапевтични въздействия.

При научните изследвания съществуват различни модели за обяснение на начина на действие на хомеопатичните лекарства. Основните принципи на хомеопатията трябва да бъдат проучени допълнително и ние сме решени да подкрепим това изследване. В дейността си винаги вземаме предвид интегрирането на най-новите научни открития. Всички тези усилия са съществена част от философията на нашата компания

Разработването на комплексните хомеопатични лекарства на Немския хомеопатичен съюз е базирано на познанието и опита за ефективността на различните вещества, придобити в течение на много десетилетия. Всяка активна съставка е доказана и има своето значение като част от комбинацията. Подборът на съставките допринася за положителното оценяване на комплексния препарат и повишава синергичния ефект за въздействие върху съответните симптоми. Ефективността на комплексните лекарства е доказана в множество клинични изследвания, проведени в цял свят и е все още голяма част от нашата научно-изследователска дейност.