Imprint

Editor

Alpen Pharma d.o.o.
Ilirska 5
11060 Beograd 
Srbija
Tel:+381(0)112767463
u daljem tekstu „Alpen Pharma d.o.o.”

Urednik, Alpen pharma d.o.o. je odgovoran za sve informacije i zadržava sva prava u vezi sa tekstovima, slikama, zaštitnim znacima i ostalim podacima zaštićenim autorskim pravom na ovom sajtu. Sadržaj sajta predstavljen je na najbolji mogući način u skladu sa našim znanjem i uverenjima.

U slučaju tehničkih problema, obratite se na mail adresu: info@alpenpharma.rs

Veze do drugih sajtova.

U interesu ili radi pogodnosti posetilaca ovog sajta na njemu mogu da budu dati linkovi do sajtova trećih lica. Alpen pharma d.o.o. ne prihvata nikakvu odgovornost za veze od ovog do drugih sajtova i ne odgovara za tačnost ili zakonitost njihovog sadržaja. Alpen pharma d.o.o. ne prihvata nikakvu odgovornost proisteklu iz kršenja ili propusta u pogledu politika trećih lica o privatnosti podataka.

Privatnost podataka.

Ukoliko vam je na našem sajtu ponuđeno da ostavite lične podatke, kao što su mejl adresa, ime I prezime, adresa stanovanja, broj telefona ili IP adresa sa koje se konektujete, pružanje ovih informacija je u potpunosti dobrovoljno. Alpen Pharma d.o.o. izričito tvrdi da date informacije neće biti prosleđene trećim licima, te da će se koristiti isključivo za odgovoranje na vaša pitanja. Vaši lični podaci se čuvaju u skladu sa svim merodavnim zakonskim i etičkim zahtevima i uslovima u pogledu izveštavanja i čuvanja dokumentacije.

Alpen Pharma d.o.o.
Ilirska 5
11060 Beograd 
Srbija

Pravna izjava

Ovaj sajt možda sadrži informacije o proizvodima i uslugama u celom svetu koji nisu svi dostupni na svakoj lokaciji. Pozivanje na ovom sajtu na neki proizvod ili uslugu ne podrazumeva da je taj proizvod, lek ili usluga dostupna na vašoj lokaciji. Proizvodi koji se pominju na ovom sajtu mogu da podležu različitim zakonskim uslovima zavisno od zemlje u kojima se koriste. Prema tome, posetioci mogu da budu obavešteni da su određeni odeljci ovog sajta namenjeni samo za određene vrste stručnih korisnika ili samo za publiku u određenim zemljama. Ništa što je navedeno na ovom sajtu ne bi trebalo da tumačite kao promociju ili reklamu za bilo koji proizvod ili upotrebu bilo kog proizvoda koji nije odobren zakonima ili propisima zemlje u kojoj živite.

zatvori prozor
Više informacija