Istraživanje i razvoj: Deo DHU filozofije

Značajan deo nase snage i znanja usmeravamo na istraživanje i razvoj novih homeopatskih lekova.

Posebnu pažnju posvećujemo specifičnim zatevima homeopatskog lečenja. U delu proizvodnje monokomponentnih homeopatskih lekova, individualizovana terapija prati načela osnovnog homeopatskog zakona “ zakona sličnosti”.

Homeopatska dokazivanja sprovodimo u cilju formulisanja novih homeopatskih lekova. U toku dokazivanja novih lekova, određeni homeopatski lek daje se zdravim dobrovoljcima, a simptomi se dokumentuju i sistematski ocenjuju. Rezultate koristimo da proširimo naše znanje o novim terapeutskim mogućnostima u skladu sa “zakonom sličnosti”.

Osnovna istraživanja u DHU kompaniji obuhvataju razne modele koji objašnjavaju princip delovanja homeopatskih lekova.

Razvoj DHU kombinovanih homeopatskih lekova zasnivamo na znanju i iskustvu o efikasnosti pojedinačnih supstanci u specifčnim indikacijskim poljima. Svaka aktivna supstanca kombinovanog leka poseduje dokaze o efikasnosti u okviru kombinacije, doprinosi ukupnoj efikasnosti i postiče sinergističko dejstvo u okviru leka. Efikasnost svih kombinovanih homeopatskih lekova dokazana je rezultatima brojnih kliničkih studija, koje se izvode u različitim medicinskim centrima širom sveta.