Istorija kompanije: Posvećeni napretku – odani tradiciji

Deutsche Homöopathie-Union (DHU) je ćerka kompanija Schwabe Pharmaceuticals Group, koja je već pet generacija u vlasništvu porodice Schwabe.

Fabrika DHU je osnovana 1961.godine, kao deo Schwabe Group korporacije. Osnovna delatnost je razvoj i proizvodnja homeopatskih lekova. U proteklih 50 godina, DHU je izrastao u kompaniju srednje veličine sa oko 450 zaposlenih.

Znanje i iskustvo u izradi homeoaptskih lekova bilo je skupljano mnogo pre otvaranja fabrike. Koreni I početak I ideja o proizvodnji homeopatskih lekova počinju sa kompanijom Dr. Wilmar Schwabe, tj otvaranjem Centralne homeopatske apoteke (Homöopatische Centralofficin Dr. Willmar Schwabe"). 
1872. godine Dr Willmar Schwabe je postavio kamen temeljac proizvodnje homeopatskih lekova izdavanjem Pharmacopoea Homoeopathica Polyglottica, prvog, opšte primenjivog i priznatog standarda za izradu i kontrolu kvaliteta homeopatskih lekova u svetu.

Danas je DHU u grupi vodećih svetskih proizvođača prirodnih proizvoda, homeopatskih lekova, Šislerovih soli (Dr Schüssler Salts). U toku protekle decenije, upotreba svih DHU homeopatskih lekova se značajno povećava i osvaja sve veći deo segmenta OTC lekova na svetskom tržištu. Sopstvenim visokim zahtevima kvaliteta i pažljivo odabranim portfoliom homeopatskih lekova DHU probija put prirodnim načinima samolečenja i postiže uspešno poslovanje u Nemačkoj i u preko 40 zemalja širom sveta.