Proizvodnja i kvalitet: Insistiramo na kvalitetu

Najviši prioritet DHU proizvodnje je obezbeđenje konstantanog i izvanrednog kvaliteta svih naših lekova. Veoma smo ponosni na naš sertifikat za organsko uzgajanje biljaka koje ulaze u sastav homeopatskih lekova, uz redovne kontrole kvaliteta koje za nas obavljaju nezavisni stručnjaci.

Sirovine za izradu lekova većim delom proizvodimo na sopstvenim plantažama po principima organskog uzgoja, bez upotrebe herbicida, insekticida, pesticida. Sektor kontrole kvaliteta garantuje da su sve ostale sirovine koje se nabavljaju, u potpunosti usklađene sa standardima kvaliteta.

Svi pojedinačni koraci u toku procesa proizvodnje kontrolisani su od strane zaposlenih u sektoru interne kontrole a u skladu sa propisima i smernicama dobre proizvođačke prakse (GMP) i standardima opisanim u “Nemačkoj homeopatskoj farmakopeji” (GHB).