Politika privatnosti

Korišćenje informacija.

Omogućava se slobodno da pretraživanje sajta.Preuzimanje ili korišćenje informacija sa ovog sajta, uključujući bilo koji tekst, slike, audio ili video zapise („Informacije“) je samo za sopstvenu, nekomercijalnu upotrebu. Ne sme se vršiti distribucija, modifikacija, prenošenje ili postavljanje na neko drugo mesto ili korišćenje Informacije u komercijalne svrhe bez pismene dozvole kompanije Alpen Pharma d.o.o.

Odricanje odgovornosti.

Alpen Pharma d.o.o. se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja je na bilo koji način bila povezana s korišćenjem Internet stranica sa sajta www. dhu.rs, za bilo koje radnje korisnika povezanih s upotrebom ili zloupotrebom sadržaja tih stranica, kao i za svaku štetu koja može nastati kod korisnika, ili bilo koje treće strane, a u vezi s upotrebom ili zloupotrebom korišćenja sadržaja sa ovog sajta.

Veze do drugih sajtova.

U interesu ili radi pogodnosti posetilaca ovog sajta na njemu mogu da budu dati linkovi do sajtova trećih lica. Alpen pharma d.o.o. ne prihvata nikakvu odgovornost za veze od ovog do drugih sajtova i ne odgovara za tačnost ili zakonitost njihovog sadržaja. Alpen pharma d.o.o. ne prihvata nikakvu odgovornost proisteklu iz kršenja ili propusta u pogledu politika trećih lica o privatnosti podataka.

Informacije koje se automatski prikupljaju

Određene informacije se automatski dobijaju svaki put kada stupite na internet sajt, ili putem e-mailova koji se razmenjuju. Tehnologije koje se koriste za automatsko prikupljanje podataka mogu biti internet server logovi/IP adrese, I “cookies”. IP adresa je broj koji je dodeljen vašem kompjuteru svaki put kada pristupate internetu. Alpen Pharma d.o.o. prikuplja IP adrese radi izveštavanja svojih predstavništava, poslovnih partnera i/ili dobavljača o performansama internet stranice, ili radi pripreme dodatnih analiza vezanih za rad internet stranice. “Cookies” je deo informacije koja se automatski plasira na hard vašeg kompjutera kada pristupate određenim internet stranama. Na taj način server identifikuje vaš internet pretraživač. “Cookies” omogućaju da se na serveru čuvaju informacije koje olakšavaju pristup internet stranici, kao i lakšu analizu sajta. Većina internet pretraživača je podešena tako da prihvata “Cookies”, mada možete podesiti vaš pretraživač da odbija “Cookies” ili da vas izvesti svaki put kada je poslat “Cookies”. Imajte u vidu da određeni delovi naše internet stranice neće raditi ako vaš pretraživač odbije “Cookies”.

Autorska prava

Copyright © 2012-2014 Deutsche Homöopathie-Union GmbH & Co. KG, Germany . Sva prava zadržana.

Zaštitni žigovi / Prava svojine.

Imena svih proizvoda koja se pojavljuju na ovom sajtu, bilo da jesu ili nisu napisana velikim slovima ili sa simbolom zaštitnog žiga, predstavljaju zaštitne znakove kompanije Deutsche Homöopathie-Union GmbH & Co. KG, Germany (DHU) i/ili drugih strana. Ovaj sajt takođe može da sadrži ili da se poziva na patente, vlasničke informacije, tehnologije, proizvode, postupke ili druga vlasnička prava kompanijeDHU i/ili drugih strana. Lekovi koji se ovde pominju mogu imati različita zaštitna imena u različitim zemljama. Molimo vas da kontaktirate našu lokalnu filijalu ili partnera u slučaju da je potrebno dalje pojašnjenje.